วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

เพลงเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

1.แกล้งดิน
2.ที่นาทำมาหากิน
3.ธารน้ำพระทัย
4.แปลงทรัพย์สินเป็นเงิน
5.พระบิดาของสหกรณ์
6.เพลงเศรษฐกิจพอเพียง
7.มหากษัตริย์ของชาติไทย
8.วอนเมตตาบ้านเมือง
9.เศรษฐกิจพอเพียง
10.สหกรณ์ก้าวไกล

Download

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น