วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

สัญญาณแตรเดี่ยวต่างๆ

รวมเพลงพิธีการ และสัญญาณแตรเดี่ยว1.เพลงชาติ2.เพลงสรรเสริญพระบารมี3.เพลงมหาชัย4.เพลงมหาฤกษ์5.เพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล6.เพลงมาร์ชราชวัลลภ ( เดินแถว )7.เพลงมาร์ชราชวัลลภ ( บรรเลง )8.เพลงมาร์ชกองทัพบก ( เดินแถว )9.เพลงมาร์ชกองทัพบก ( บรรเลง )10.เพลงมาร์ชทหารของชาติ ( เดินแถว )11.เพลงมาร์ชทหารของชาติ ( บรรเลง )12.เพลงสวัสดีมีชัย ( ตรวจพล )13.เพลงสยามานุสติ14.Tiger Rag ( เพลงวิ่งสวนสนาม )15.เพลงกราวกีฬา16.เพลงสามัคคีชุมนุม18.สัญญาณแตรเดี่ยว เคารพทั่วไป 1 จบ19.สัญญาณแตรเดี่ยว เคารพทั่วไป 2 จบ20.สัญญาณแตรเดี่ยว เคารพทั่วไป 3 จบ21.สัญญาณแตรเดี่ยว เคารพทหารม้า 1 จบ22.สัญญาณแตรเดี่ยว เคารพทหารม้า 2 จบ23.สัญญาณแตรเดี่ยว เคารพทหารม้า 3 จบ24.สัญญาณแตรเดี่ยว ระวัง ( เตรียมตัวสวนสนาม )25.สัญญาณแตรเดี่ยว หน้าเดิน ( เริ่มสวนสนาม )26.สัญญาณแตรเดี่ยว เลิกสวนสนาม27.สัญญาณแตรเดี่ยว ปลุก28.สัญญาณแตรเดี่ยว ประชุมแถวทหาร ( ออกกำลังกาย )29.สัญญาณแตรเดี่ยว รับประทานอาหารเช้า30.สัญญาณแตรเดี่ยว ระวัง ( เตรียมตัว 1 จบ )31.สัญญาณแตรเดี่ยว คำนับ 3 จบ ( เคารพธงชาติ )32.สัญญาณแตรเดี่ยว ประชุมแถวทหาร ( ปฏิบัติราชการภาคเช้า )33.สัญญาณแตรพัก และต่อด้วยสัญญาณรับประทานอาหารกลางวัน34.สัญญาณแตรเดี่ยว ประชุมแถวทหาร ( ปฏิบัติราชการภาคบ่าย )35.สัญญาณแตรเดี่ยว เลิกประชุม ( เลิกทำงาน )36.สัญญาณแตรเดี่ยว รับประทานอาหารเย็น37.สัญญาณแตรเดี่ยว เตรียมตัว 1 จบ เคารพ 3 จบ ( เคารพธงชาติ )38.สัญญาณแตรเดี่ยว ประชุมแถวทหาร ( อบรม )39.สัญญาณแตรเดี่ยว ตรวจ ( สวดมนต์ )40.สัญญาณแตรเดี่ยว นอน41.สัญญาณแตรเดี่ยว เหตุสำคัญ42.สัญญาณแตรเดี่ยว ไฟไหม้43.สัญญาณแตรเดี่ยว ภัยทางอากาศ44.สัญญาณแตรเดี่ยว หมดภัยทางอากาศ45.สัญญาณแตรเดี่ยว ตรวจ ( พร้อมรบ )46.สัญญาณแตรเดี่ยว ทหารราบ47.สัญญาณแตรเดี่ยว ทหารม้า48.สัญญาณแตรเดี่ยว ทหารรถรบ ( ยานเกราะ )49.สัญญาณแตรเดี่ยว ทหารปืนใหญ่สนาม50.สัญญาณแตรเดี่ยว ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน51.สัญญาณแตรเดี่ยว ทหารสื่อสาร52.สัญญาณแตรเดี่ยว ทหารขนส่ง53.สัญญาณแตรเดี่ยว ทหารช่าง54.สัญญาณแตรเดี่ยว ทหารเสนารักษ์55.สัญญาณแตรเดี่ยว ทหารพลาธิการ56.สัญญาณแตรเดี่ยว กรมยุทธศึกษาทหารบก58.สัญญาณแตรเดี่ยว โรงเรียนนายร้อยทหารบก59.สัญญาณแตรเดี่ยว ทหารดุริยางค์60.สัญญาณแตรเดี่ยว กองทัพบก ( ทหารบกทั่วไป )61.สัญญาณแตรเดี่ยว กองทัพภาค62.สัญญาณแตรเดี่ยว กองพล63.สัญญาณแตรเดี่ยว มณฑลทหารบก64.สัญญาณแตรเดี่ยว กรม65.สัญญาณแตรเดี่ยว กองพัน

โหลดลิ๊งนี้เลย

part 1 กดแรงๆ

part 2 กดแรงๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น