วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เพลงสถาบันนักเรียนนายร้อย

เพลงสถาบันนักเรียนนายร้อย download
เพลงมาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร download

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

เพลงเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

1.แกล้งดิน
2.ที่นาทำมาหากิน
3.ธารน้ำพระทัย
4.แปลงทรัพย์สินเป็นเงิน
5.พระบิดาของสหกรณ์
6.เพลงเศรษฐกิจพอเพียง
7.มหากษัตริย์ของชาติไทย
8.วอนเมตตาบ้านเมือง
9.เศรษฐกิจพอเพียง
10.สหกรณ์ก้าวไกล

Download

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

เพลงปลุกใจรักชาติ

1.เพลงต้นตระกูลไทย download
2.เพลงรักเมืองไทย download
3.ไทยรวมพลัง download
4.รักเธอประเทศไทย download
5.เมืองกังวล download
6.อุดมการณ์กองทัพบก download
7.ศึกบางระจัน download
8.แผ่นดินไทย (สันติ ลุนเผ่) download
9.ไทยไม่ทำลายไทย download
10.เพลงเกียรติศักดิ์ทหารเสือ download
11.แผ่นดินของเรา(Alexandra) download
12.เราสู้ download

สัญญาณแตรเดี่ยวต่างๆ

รวมเพลงพิธีการ และสัญญาณแตรเดี่ยว1.เพลงชาติ2.เพลงสรรเสริญพระบารมี3.เพลงมหาชัย4.เพลงมหาฤกษ์5.เพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล6.เพลงมาร์ชราชวัลลภ ( เดินแถว )7.เพลงมาร์ชราชวัลลภ ( บรรเลง )8.เพลงมาร์ชกองทัพบก ( เดินแถว )9.เพลงมาร์ชกองทัพบก ( บรรเลง )10.เพลงมาร์ชทหารของชาติ ( เดินแถว )11.เพลงมาร์ชทหารของชาติ ( บรรเลง )12.เพลงสวัสดีมีชัย ( ตรวจพล )13.เพลงสยามานุสติ14.Tiger Rag ( เพลงวิ่งสวนสนาม )15.เพลงกราวกีฬา16.เพลงสามัคคีชุมนุม18.สัญญาณแตรเดี่ยว เคารพทั่วไป 1 จบ19.สัญญาณแตรเดี่ยว เคารพทั่วไป 2 จบ20.สัญญาณแตรเดี่ยว เคารพทั่วไป 3 จบ21.สัญญาณแตรเดี่ยว เคารพทหารม้า 1 จบ22.สัญญาณแตรเดี่ยว เคารพทหารม้า 2 จบ23.สัญญาณแตรเดี่ยว เคารพทหารม้า 3 จบ24.สัญญาณแตรเดี่ยว ระวัง ( เตรียมตัวสวนสนาม )25.สัญญาณแตรเดี่ยว หน้าเดิน ( เริ่มสวนสนาม )26.สัญญาณแตรเดี่ยว เลิกสวนสนาม27.สัญญาณแตรเดี่ยว ปลุก28.สัญญาณแตรเดี่ยว ประชุมแถวทหาร ( ออกกำลังกาย )29.สัญญาณแตรเดี่ยว รับประทานอาหารเช้า30.สัญญาณแตรเดี่ยว ระวัง ( เตรียมตัว 1 จบ )31.สัญญาณแตรเดี่ยว คำนับ 3 จบ ( เคารพธงชาติ )32.สัญญาณแตรเดี่ยว ประชุมแถวทหาร ( ปฏิบัติราชการภาคเช้า )33.สัญญาณแตรพัก และต่อด้วยสัญญาณรับประทานอาหารกลางวัน34.สัญญาณแตรเดี่ยว ประชุมแถวทหาร ( ปฏิบัติราชการภาคบ่าย )35.สัญญาณแตรเดี่ยว เลิกประชุม ( เลิกทำงาน )36.สัญญาณแตรเดี่ยว รับประทานอาหารเย็น37.สัญญาณแตรเดี่ยว เตรียมตัว 1 จบ เคารพ 3 จบ ( เคารพธงชาติ )38.สัญญาณแตรเดี่ยว ประชุมแถวทหาร ( อบรม )39.สัญญาณแตรเดี่ยว ตรวจ ( สวดมนต์ )40.สัญญาณแตรเดี่ยว นอน41.สัญญาณแตรเดี่ยว เหตุสำคัญ42.สัญญาณแตรเดี่ยว ไฟไหม้43.สัญญาณแตรเดี่ยว ภัยทางอากาศ44.สัญญาณแตรเดี่ยว หมดภัยทางอากาศ45.สัญญาณแตรเดี่ยว ตรวจ ( พร้อมรบ )46.สัญญาณแตรเดี่ยว ทหารราบ47.สัญญาณแตรเดี่ยว ทหารม้า48.สัญญาณแตรเดี่ยว ทหารรถรบ ( ยานเกราะ )49.สัญญาณแตรเดี่ยว ทหารปืนใหญ่สนาม50.สัญญาณแตรเดี่ยว ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน51.สัญญาณแตรเดี่ยว ทหารสื่อสาร52.สัญญาณแตรเดี่ยว ทหารขนส่ง53.สัญญาณแตรเดี่ยว ทหารช่าง54.สัญญาณแตรเดี่ยว ทหารเสนารักษ์55.สัญญาณแตรเดี่ยว ทหารพลาธิการ56.สัญญาณแตรเดี่ยว กรมยุทธศึกษาทหารบก58.สัญญาณแตรเดี่ยว โรงเรียนนายร้อยทหารบก59.สัญญาณแตรเดี่ยว ทหารดุริยางค์60.สัญญาณแตรเดี่ยว กองทัพบก ( ทหารบกทั่วไป )61.สัญญาณแตรเดี่ยว กองทัพภาค62.สัญญาณแตรเดี่ยว กองพล63.สัญญาณแตรเดี่ยว มณฑลทหารบก64.สัญญาณแตรเดี่ยว กรม65.สัญญาณแตรเดี่ยว กองพัน

โหลดลิ๊งนี้เลย

part 1 กดแรงๆ

part 2 กดแรงๆ